top of page
  • Skribentens bildSuzanne Axelsson

Sagan om Hållbarhet


This post can be read in English here

Ovanstående bild av Tim Pugh som skapa konst i naturen, med naturen - men också all skräp som han hitta

Hållbarhet är en del av den svenska förskoleplanen ... den är också en viktig del av vår delade framtid på vår planet ... bilder av Wall:e får jag ibland när jag tänker på hållbarhet och hur vi konsumerar ... Jag inkluderar trailern för dem som aldrig har sett filmen (eller vill titta igen) om hur mänskligheten lämnade jorden för att den blev överskriden av skräp och lämnade den till robotarna för att rensa upp den ...

Så i vår strävan att skapa en hållbar förskola och lära ut hållbarhet till barnen (för alla våra framtids skull) måste vi ställa frågan "Process till varje pris?" Får man använder vilken resurs som helst som läromedel om den funka?


Med det menar jag, jag har sett aktiviteter/upplevelser för barn online där jag ifrågasätter hållbarheten i aktiviteten ... Jag är allt för begreppet process framför produkt ... men vi måste tänka på de produkter vi använder i de processerna ...

Process not Product Its the process not the product that matters Ovanstående är två inlägg som diskuterar denna idé om process och produkt - den andra från början av denna blogg och den första är nyare. De finns båda på min gamla bloggplats ... och kommer så småningom att hitta vägen till den här webbplatsen.


Jag har sett, i olika länder runt om i världen, en aktivitet som använder plastfolie lindad runt ett inverterat bordsben för barn att måla på - jag har fattat beslutet att inte inkludera en bild Men det finns ett exempel här ... Den blev en fantastisk dialog om vårt ansvar som lärare att använda material på ett hållbart sätt... här kommer några delar från dialogen med mina reflektioner


det ursprungliga inlägget i gruppen skrevs som nedan

Jag kritiserades (på ett trevligt sätt) för det bifogade inlägget och jag är så glad för det!


Efter att ha sett en viral video av barn som målade på plastfolie, på ett upp och ned-bord, störde det mig att så många människor erbjöd samma upplevelse och tyckte att det var en slöseri! Jag insåg då att vi är ansvariga för det vi publicerar på sociala medier eftersom andra kan följa!


Vårt alternativ: vi hängde en enorm plastvinyl på vår lekplats där barnen kan måla varje dag. Barnen älskade det och väljer att måla på det varje dag! Men snart insåg jag att vi slösar bort vatten varje dag! Papper också.


Vi är en skola som stöder återvinning och värdesätter återvunnet material. Vi stöder också exponeringen för nya upplevelser. Dessa småbarn målar varje dag på olika ytor. Det bifogade inlägget var inte ett konstprojekt utan mer av en upplevelse med färg och magneter. Jag såg plastfolie användas men sa inte någonting ... men vänta, hemma, alla kasta bort plastfolien efter den första användningen, så vad är skillnaden om den fortfarande används men för ett annat syfte?


Så hur stöder vi kreativa upplevelser utan att slösa bort? Är vissa konstmaterial mindre slöseri än andra? Tänker du på materialet som används? Vänligen dela dina tankar.

 

Efter att ha varit i Jenin, Palestina, många gånger och sett den höga nivån av engångsmaterial i vardagliga rutiner och hur plasten och avfallet bara kastas på gatan utan en tanke har gjort mig ännu mer känslig för de material vi väljer att använda. Även mitt arbete med Gästrikevatten har fått mig att tänka mycket mer på detta också med tanke på hur vi håller vårt vatten rent. Jag kommer att ta med några citat från dialogen som ett sätt att reflektera ... eftersom de har gett mig mat för tankar, lärt mig nya saker och utlöste mina egna reflektioner ... 

 Motiverar inlärningen avfallet ???

Denna idé om att inlärningen är anledning nog att använda materialet kom upp flera gånger i dialogen. Men min fråga är, kan samma upplevelse erbjudas på ett annat, mer hållbart sätt? Om så är fallet, borde vi inte göra det istället?

 

Avsikten är vad som är viktigt. Istället för att fokusera på "ska jag använda plast" kan du gå tillbaka till din ursprungliga avsikt - "Vilken är den upplevelse jag vill att barnen ska ha?" och sedan brainstorma olika material du kan använda för det ändamålet. Om du vill att barn ska uppleva målarfärg eller använda magneter på en transparent yta, börja tänka på transparenta ytor, det behöver inte vara engångsplast.

 

Naturligtvis kräver brainstorming tid ... får alla lärare den tid de behöver för att reflektera på ett ansvarsfullt sätt, eller är pinterest och facebookbilder för mycket av en frestelse som vi bara följer utan att ifrågasätta?


Informerade och avsiktliga val är ett måste eftersom vi försöker skicka "rätt" meddelande till barn.

 

Informerade val är det jag strävar efter hela tiden ... för mig själv och även för de barn jag arbetar med ... så om de skulle se en aktivitet som använde denna mängd plastfolie så känner jag att det är mitt ansvar att informera dem om liknande alternativ och de olika effekterna de alla har.

Informerade val är det jag strävar efter hela tiden ... för mig själv och även för de barn jag arbetar med ... så om de skulle se en aktivitet som använde denna mängd så känner jag att det är mitt ansvar att informera dem om liknande alternativ och de olika effekterna de alla har.

 

Jag måste ofta påminna mig själv "det slösar inte om de använder det". Om de använder materialet och lär sig av det, är det verkligen slöseri? Ibland använder vi massor av tejp, lim eller vatten, men barnen lär sig av erfarenheten. Dessutom ser de dig återvinna och spara vatten på andra sätt och du kan prata med dem om det och lära dem värdena och vikten av bevarande. Jag tror att det finns någon annan fråga om "avfall" som det pratar om. Man använder mycket material på ett sätt som vuxna vanligtvis inte uppskattar - till exempel att "slösa" tejp. En annan är frågan om effekterna av att "slösa bort" materialet. Att skapa en övergående upplevelse med att använda material som hamnar i en soptipp, är en annan fråga än att använda material som är komposterbara, eller som kan användas flera gånger innan den når en soptipp. Användningen av en resurs kan också betraktas som "slöseri" beroende på produktens knapphet. Vattenlek i ett geografiskt område som upplever torka är slösande - en värdefull resurs som krävs för livet avleds för en övergående upplevelse som är mindre viktig än människor som får tillgång till dricksvatten. Men i ett annat geografiskt område där vattnet är gott om kanske det inte verkar lika slösaktig. Jag tror att det är en rimlig sak att tänka på - hur kan vi skapa meningsfulla upplevelser för barn samtidigt som vi är samvetsgranna för knapphet på resurser och miljöpåverkan?


Vi måste reflektera, ta oss tid, utforska material och förstå vilken inverkan de har på naturen och även på vår egen hälsa. Många plaster tas bort från förskolorna på grund av deras skadliga påverkan den växande kroppen ... plastfolie är gjord av PVC, en av de plasttyper som tas bort från förskolor i Sverige - så det verkar ganska konstigt att vi aktivt använder plast vi blir ombedd att undvika på grund av den påverkan den har på den växande kroppen (särskilt hormoner). Så detta handla inte bara om att vi slösar bort material, utan också om hur påverkar materialen barnen vi arbetar med, och påverkar planeten efteråt ... plastfolie kan inte återvinnas, det betyder att kemikalierna i plasten lakar ut i vår planet och vattenförsörjning år efter år när den hamna på soptippen .

Jag tror att om vi ska vara ansvarsfulla ledare och lärare måste vi vara medvetna om hur vår praxis har på barn och andra vuxna ... lägg till din blogg från igår (ett av mina inlägg om vårt ansvar för vad vi dela i Facebook-gruppen Inspired by the Reggio Emilia Approach): idéer som delas på sociala medier, vad vi gillar, bilder som vi väljer att publicera, även vad vi inte kommenterar, påverkar vår värld. När någon ifrågasätter vårt arbete, tankar, bilder, kommentarer ... är det en gåva till oss eftersom det ger oss möjlighet att växa. I det här fallet har frågan om plastfolie tagit upp en diskussion för att hjälpa oss att brainstorma idéer så att vi i sin tur kan vara medvetna om de material som vi använder inom våra verksamheter.

 

Så vårt ansvar är kanske inte bara till de barn vi arbetar med, utan också till andra ... Jag har sett den här aktiviteten med plastfolie i Sverige USA och Palestina utan att leta efter aktiviteten ... den fanns bara i mitt social media flöde .. ... Jag bor nära där Alfred Nobel hade sin dynamitfabrik ... det är en kort promenad att se hans testplatser för det explosiva materialet ... Hans avsikt med dynamit var att förhindra döden ... Han trodde också att med ett vapen det var så destruktivt att inga arméer skulle gå emot varandra ... att det skulle bli fred ... Han beklagade att han delade sin uppfinning ... som andra forskare har gjort under tiden också ... det får mig alltid att tänka på hur vi måste vara ansvariga för vad vi delar - att tänka på hela historien ... att se hur andra tänker, samt tänka på möjliga effekter.


Visst dynamit och plastfolie är inte alls i samma kategori så fungera min hjärna . att koppla ihop saker på det viset ...vi måste ta ansvar för vad vi delar med andra ... särskilt när vissa "andra" inte tar något ansvar själv - eller hänsyn till planeten/människolivet. Vi måste alla reflektera över vad vi delar ... vi bör också reflektera över vad som delas.


Mina tankar om detta är ett slags "välja dina strider"/"väger fördelarna". Folk gillar att göra saker som de fysiskt kan se gör en skillnad, oavsett om det faktiskt gör en skillnad eller inte. Ett exempel är återvinningspapper. Människor gör det för att de känner att de gör en skillnad, men i verkligheten är den energi det tar och föroreningar som produceras för att återvinna en bunt om papper är mycket mer än energin och föroreningarna från att göra färskt papper, plus timmerindustrin i detta land är alla odlade träd och de planterar mer än de hugger ner. Men det är inte något du kan se i ditt dagliga liv, så det ignoreras för vad VERKAR vara det bättre alternativet. Ett annat exempel är att minska pappersanvändningen är bra att du kan klippa ditt papper i halvor eller fjärdedelar och låta barnen använda det istället om hela ark . Men när du gör det begränsar du deras kreativa utrymme och hindrar barn som ännu inte har de fina motoriska färdigheterna att skriva på ett så litet utrymme. Så för mig fördelarna att använda storpapper överväger nackdelarna.


Jag tror att konst är liknande. Först måste du titta på vad som faktiskt används /slösas bort. Om du är orolig för vattenanvändning föreslår jag att man tittar på jordbruksmetoder, ger upp att äta kött och begära att jordbruket ska börja använda vattensmarta metoder eftersom det är där majoriteten av vattenslöseri finns och kommer att göra en större skillnad än att beröva barn en erfarenhet. Men det finns också sätt att göra rent och använder mindre vatten, de kommer bara att ta längre tid. Som att använda en hink och svamp istället för att spruta ner ett område. Du använder inte mycket vatten alls. Då kan du väga fördelarna med upplevelsen kontra materialen som används. Dessutom behöver inte allt göras varje dag. Om ett målarfärgprojekt använder för mycket material för att du känner bekväm, gör det till ett ibland projekt.


Jag tror också att vi i allmänhet måste titta på ordet slöseri kontra användning. Om du bara lämnar en slang på marken utan anledning, slösar du bort vatten. Om du använder slangen för att fylla ett vattenbord använder du vattnet. Samma sak gäller klassrumsmaterial och tillbehör. Jag har sett så många lärare "spara sina goda förnödenheter" eftersom de inte vill att de ska bli bortkastade och sedan sitter förnödenheterna bara i ett skåp för evigt och aldrig blir använda. Att använda något för ett syfte är inte slöseri, det är bara att använda det.

 

 

Jag uppskattade denna del av dialogen för att skapa balans - vi måste tänka på var i världen vi är, vad är vårt sammanhang/kontext och hur vi påverkar världen med våra handlingar. det visar också att vi alla vill bli uppfattad att vi gör rätt sak ... även om vi inte helt förstår vad rätt är.Mitt arbete med vattenmyndigheten har lärt mig mycket om hur små handlingar kan göra en skillnad ... eftersom det fanns några kommentarer som lutade sig mot idéen att det gör inget för att det är bara en liten liten del av den stora hela - en snöflinga i stormen ... men grejen är o m alla gör snöflingor blir det massor av snöflingor, och vilken snöflinga blir för många och orsaker kan gör ett lavin ... det har snöbollseffekten ...det är bara att titta på de kilometer breda plastöarna som flyter i havet för att se att vi påverkar planeten och vi är blinda för det (medvetet eller omedvetet) ... Eller se den senaste serien av David Attenboroughs Blue Planet för att se vilken inverkan det har på djurlivet. Och det är inte där det slutar ... det finns små små mikroplaster, som inte är synliga för blotta ögat, som flyter i våra vatten och nästan omöjligt att rensa upp ... så i princip dricker vi nu plast vatten!

Min dotter är i Davos just nu när jag skriver detta, tillsammans med Greta Thunberg... och Boyan Slatt är också där. (samt andra unga "change makers")


Vi behöver tänka på produkten från start till slut och inte endast den del när vi använder produkten själv.

Här finns några citat till från dialogen för att fundera på


Jag tror att mer än bara slöseri, vi bör överväga vad som måste hända för att få produkten. Jag antar att tillverkningen av plastfolie är sämre för miljön än tillverkning av papper. Vi försöker återanvända saker för konst. Jag får en massa donationer och hittar saker i andra handsbutiker. Om objektet redan finns verkar det mindre slöseri än att köpa nytt.

 

 

Vi måste ta oss tid att tänka på inlärningsprocesserna ... vilka processer erbjuder vi faktiskt ... varför dessa processer ... och kan de göras på ett mer hållbart sätt? Naturligtvis måste vi erbjuda förundran i barnens liv ... men förundran kan erbjudas på många sätt ... vi måste tänka på detta förundran, och förundrans betydelse ... är det bara en händelse eller är det är början på något ... varför detta förundran och inte n annan?

 

Jag tror att om vi börjar analysera vad upplevelsen faktiskt är så kan det göra det lättare att träna om det är slöseri eller användning ???

 Jag tror att det ibland är så mycket fokus på att erbjuda barn en upplevelse som vi glömmer att analysera vad den upplevelsen är och vilken inlärning den kan erbjuda - och sedan genom dokumentation och observationer se vad lärande faktiskt hände så att upplevelsen kan utvidgas på

 


 

som nedanstående uttalande berätta... en av egenskaperna för plastfolie är dess transparens ... det finns andra material för att utforska detta som är mer hållbart eller kan återanvändas eller återvinnas.

 

Den fascinerande egenskapen att hålla plastfolie och liknande material är att de är transparenta. För att vara mer miljömedveten, istället för att använda nya material, återanvända. Jag använder beskärningen från lamineringar för att måla på eller rita med permanent pennor. Butikerna använder ofta plastfolie runt varor som levereras på pallar - du kan fråga lokala butiker om de kan spara det åt dig. Det finns gott om plast där ute, och bättre att använda den så mycket som möjligt innan den kastas ut.Jag har gjort aktiviteter som andra har ifrågesatt mig om hållbarheten - en av dem "Gungaf med målafärg" som ses i filmen nedan


Ganska mycket färg gick åt ... och jag hade undvikit att göra den i flera år eftersom jag var orolig för färganvändning ... men bestämde mig att göra det så att barnen kunde utforska rörelse på ett annat sätt.. ... alla målningar som vi skapade den här dagen användes på andra sätt när vi fortsatte att använda papper och färg för att skapa ännu mer konst genom konstutforskningar. Så med andra ord, den här dagen med mycket färg (men mindre än jag trodde) stödde ytterligare två månader med lärande där det färgglada pappret aktivt användes och återanvändes. Det var mitt medvetna beslut om vad vi gjorde och hur det påverkade naturen ... barnen var en del av dessa tankar - om varför vi återanvände pappret som bakgrund och för att klippa den i mindre bitar osv snarare än att bara ta nytt papper.Som en sista tanke ... när du ser en bild på sociala medier, tänk på följande


Bilden visar produkten och vi känner inte processen

 

Du som pedagog har ansvaret att tänka på processen ... och hur det skulle se ut för de barn du arbetar med. Du har ansvaret att ta reda på varför du väljer den här aktiviteten och inte en annan. Du har ansvaret att tänka på påverkan materialet (innan, under och efter) har på vår jord och om du prioriterar ett hållbart synsätt på lärande och lek. Du har ansvaret att beakta påverkan materialet har på det växande barnet. Du har ansvaret för att förstå inlärningen och fördelarna.Du måste ta en riskbedömning ... är riskerna värda lärandefördelarna? Är marginalen tillräckligt bred för att motivera användning av ett engångsmaterial? kanske det kan vara bra? ... Jag säger inte att det är ALLTID fel att använda plast eller engångsartiklar... det jag säger är att vi måste tänka på vilka material vi väljer och vilka aktiviteter vi erbjuder barn.

287 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page