top of page
  • Skribentens bildSuzanne Axelsson

The Genesis of a Line

Uppdaterat: 30 nov. 2021

Nona Orbach - author/Hebrew translation 🇬🇧🇮🇱

Suzanne Axelsson - English editor/Swedish translation 🇬🇧🇸🇪

Roberta Pucci - Italian translation 🇮🇹


In this version you can access the text in English and Swedish.


photo: Nizan Sedler


The Genesis of a line 🇬🇧

Toddlers first lines are formed by chance from a sensory-motor need. They notice and discover that their body movements can leave a mark in substances.


Video by Jasmin Berman


Photo: Gili Bandersky


Photo: Ruth Hillel


They try this magic countless times, with immense enjoyment.

They then create deliberate lines and marks in their porridge that smears on the table, in the sand, and later on paper. As they grow up, they notice how marks can also turn out to be a symbol.


Photo: Orly Cohen ShulmanIn the beginning, the marks can migrate to the walls and furniture as well.I have always felt magic in those moments when I could witness how the brain and body collaborate.

Observing my toddler daughters, and later my grandchildren, while engaged in this learning/living - always felt wondrous and sacred.

These young pioneers are discovering the universe, and we are privileged to notice their journey.

It is a completely personal, intimate process for each child, at the same time, all humanity has experienced these moments for centuries.

We are fortunate to notice such miraculous moments.


Slow down. Look closely. Listen deeply. Take Notice.


The first #GrammarOfDrawing post can be read here and refers to the need to listen and take notice of the child engaged in drawing.


Uppkomsten av en Linje 🇸🇪

De yngsta barnen skapar oavsiktliga linjer i början utifrån ett sensoriskt-motoriskt behov. Barnen lägger märke till och upptäcker att deras kroppsrörelse lämnar märken på material.Barnen provar denna magi otaliga gånger med enorm njutning.

Barnen skapar sedan avsiktliga linjer och märken i gröten som smetar ut på bordet, i sanden och senare på papper.

Under uppväxten upptäcker barnen hur märken också kan visa sig vara en symbol eller tecken.


I början kan barnens märke också migrera till väggarna och möblerna.

Jag har alltid känt magi i de ögonblick då jag kunde bevittna hur hjärnan och kroppen samarbetar.

Att observera mina unga döttrar, och senare mina barnbarn, medan de lär sig/leva, kändes alltid underbart och heligt.

Dessa unga pionjärer upptäcker hela universum, och vi har förmånen att bevittna deras resa.

Det är en helt personlig, intim process för varje barn, samtidigt har hela mänskligheten upplevt dessa stunder i århundraden.

Vi har turen att märka sådana underbara stunder.


Sakta ner. Titta noggrant. Lyssna djupt. Lägga märke.

För mer information om hur man lyssna på barnens process, läs vår första inlägg

517 visningar2 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page