top of page
  • Skribentens bildSuzanne Axelsson

The Water Cycle: told by Hillel, 5 years old

Uppdaterat: 6 okt. 2021


By Nona Orbach


All children go through the same stages in the development of graphic language, from the first accidentally left marks, to intentional scribbles, to drawing. In his book "Creativity and Mental Development" , Viktor Lowenfeld presents an in-depth picture of this development in all its phases. He has identified a series of shapes, clusters and compositions that increase in complexity as the child grows. It is a non-linear process, dotted with slow transitions and periods in which different stages overlap, without this representing a regression. His schemes can offer an anchor and reassure educators and teachers in an age like this, characterized by a competitive spirit and useless evaluations. In the course of my profession as a teacher and, above all, as an art therapist, I have been able to observe how each person expresses their own personal variation of universal development. Sometimes, certain stages can be related to a specific emotional context. Furthermore, cultural differences also overlap. Japanese children, for example, have exceptional fine motor skills: perhaps they derive from the use of chopsticks from an early age? Another example: I have noticed that in Morocco, boys and girls begin to use decorations and ornamental motifs earlier than their peers in Israel, Europe or the United States. Perhaps it is an influence of the rich visual culture of provenance.


In the beginning there is the sun that heats the water


Then the steam goes upAnd the clouds come


And the raindrops fall from the sky

The drawings above are characteristic of the pre-schematic phase of the graphic development according to Lowenfeld. This means that the signs and forms would lose their meaning extrapolated from the context of the drawing: outside the composition, we could not understand that it is a wave, a cloud or rain. Hillel, the child author of the drawings, rarely plays with toys, except with Legos and toy cars. He prefers “real” objects and tools, such as screwdrivers and hammers, or cutting the salad, vacuuming and doing other housework, following the example of his parents. Hillel is primarily interested in how things work and often questions adults about natural phenomena. It is the amazement of the human being that sets his research in motion, as we can admire in the drawings of this child, who tries to explain the complex phenomena of nature through simple lines. This post is part of the Grammar of Drawing project - a journey to explore the expressive language of drawing, curated by Suzanne Axelsson , Nona Orbach and Roberta Pucci . All articles are translated into 4 languages:

  • Italian - see Roberta Pucci

  • Hebrew - see Nona Orbach

  • English - available on all blogs

  • Swedish - available here on Suzanne's blog (below)

Swedish Vattnets kretslopp i naturen - berättad, ritad och förklarad av 5,3 Hillel

av Nona Orbach


Alla barn går igenom liknande faser av konstnärligt uttryck: i början lämnar barnen oavsiktliga märker, sedan avsiktlig klottring och teckning. Victor Lewenfeld, i sin klassiska bok, “Creative and Mental Growth”, erbjuder en rik kunskap och utvecklings tabeller.

Han kände igen, och hänvisade oss, till konstruktionen av former och kompositioner som ackumuleras under barnets uppväxt. Processen är inte nödvändigtvis linjär. Det sker långsamma övergångar och faser som blandas ihop, som uppfattas ej som regression.

Hans tabeller kan lugna lärare och terapeuter i en tid då det finns många onödiga mätningar och konkurrens.

Från mina observationer, särskilt som konstterapeut, kan jag säga att varje person kommer att ha sin egen kombination vid sidan av den universella utvecklingen. Ibland kan olika faser relateras till ett känslomässigt sammanhang. Det finns också vissa kulturella skillnader. Japanska barn har till exempel exceptionell handmotorik, kanske på grund av användning av ätpinnar?


Eller i Marocko märkte jag dekorering på både pojkar och flickors teckningar i yngre åldrar än vi ser i Israel, Europa eller USA. Det verkade som ett naturligt eko för den rika kulturella visualiteten.


Först värmer solen vattnet


Sedan går ångan upp


Och det finns moln


Och regndroppar faller från himlen


Processen som presenteras här är av en pojke i den pre-schematiska fasen. Detta innebär att former, när de tas ur hans komposition, kommer att förlora sin mening dvs. vi kommer inte att veta att det är en våg, ett moln, eller regn. I den pre-schematiska fasen linjer och former har ett sammanhang endast inom ritningens process.

Hillel är ett barn som är särskilt intresserade av hur saker fungerar. Han leker sällan med leksaker, förutom lego och bilar. Han föredrar riktiga verktyg som skruvmejslar och hammare, tittar på hur man fixar en bil, hacka en sallad, dammsuger och gör saker hemma som pappa och mamma. Han ställer många frågor om naturfenomen.

Det är den mänskliga förundran som ställer forskning i rörelse och det är med förundran vi kan observera hur, med mycket enkla linjer, barn kan förklara komplexa naturfenomen.


94 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page