top of page
  • Skribentens bildSuzanne Axelsson

Thinking Hands - Tänkande Händer

By Nona Orbach for #GrammarOfDrawing - translated into Swedish by Suzanne Axelsson and into Italian by Roberta Pucci.
A phenomenological observation in search of the blueprint.

Looking at a short video a few times can help us notice more and more details about the creator. We can try to write down actions and verbs: what are they doing?

2.6 toddler is holding a pencil sharpener in his left hand. A plastic container with pencil leftovers is on the table between his body and the notebook. I suggested putting the sharpener and container aside so he's more comfortable drawing.

He did not want to.

I immediately learned my lesson! He needed to hold the sharpener because it was as important to him as the pencil! For adults, a sharpener is a temporary tool alongside drawing - for him, it is as important as the pencil. We will soon learn why.

In the video, we join him in the middle of a scribble.

What do we see?


Here is a simple list of actions accumulated while watching the video a few times.

The right hand thinks - works slowly, drawing a shape within a shape.

He tries to close a form with light pressure.

He fills the space he created.

He makes another sign next to it.

He fills the gap between them with more intensity with the crayon.

He enlarges the space he colours.

The notebook slides.

Thus, now he needs the help of his left hand to stabilise it.

He is pulling his right hand away and probably observing.

What do you see? Did I miss something?

How is this connected to his blueprint?

If you read this post, you will notice how interested he is in HOW THINGS WORK and how the world is made. He loves tools! Thus, learning to use the large red sharpener made him joyful - this is probably the reason why he had to hold it.

TÄNKANDE HÄNDER- Nona OrbachEn fenomenologisk observation på jakt efter “the blue-print”.

Att titta på en kort video några gånger kan hjälpa oss att lägga märke till fler och fler detaljer om den som skapar. Vi kan försöka skriva ner handlingar och verb: vad gör de?

2.6 det unga barnet håller en pennvässare i vänster hand. En plastbehållare med blyertsrester står på bordet mellan hans kropp och anteckningsboken. Jag föreslog att vässaren och behållaren skulle läggas åt sidan så att han var mer bekväm med att rita.

Han vill inte.

Jag lärde mig min läxa direkt! Han behövde hålla i vässaren eftersom den var lika viktig för honom som pennan! För vuxna en vässare är ett tillfälligt verktyg vid sidan av teckningen - för honom är det lika viktigt som pennan. Vi kommer snart att lära oss varför.

I videon möter vi honom mitt i sitt klottrande.

Vad ser vi?

Här är en enkel lista över det som händer på videon skapat genom att titta på flera gånger.

Högerhanden tänker - arbetar långsamt och ritar en form i en form.

Han försöker stänga en form med lätt tryck.

Han fyller utrymmet han skapat.

Han gör en annan märke bredvid.

Han fyller gapet mellan dem med mer intensitet med kritan.

Han förstorar utrymmet han färgar.

Anteckningsboken glider.

Så nu behöver han hjälp av sin vänstra hand för att stabilisera den.

Han drar bort sin högra hand och observerar, förmodligen.

Vad ser du? Missade jag något?

Hur är detta kopplat till hans ritning?

Om du läser det här inlägget kommer du att märka hur intresserad han är av HUR SAKER FUNGERAR och hur världen är gjord. Han älskar verktyg! Att lära sig använda den stora röda vässaren gjorde honom således glad - det är förmodligen anledningen till att han var tvungen att hålla i den.

Mer om den andliga planen - “The Spiritual Blueprint


193 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page