top of page

På Svenska

Interaction Imagination

Jag började skriva min blogg i oktober 2012 som ett sätt att reflektera kring mitt arbete inom förskolan. Över tiden har fler och fler människor runt omkring världen börjat läsa den.

Bloggen är baserad på mina funderingar om förskolevärlden. Här beskriver jag min resa när jag utforskar filosofi med förskolebarn och hur man skapar en lyssnande förskola som är inspirerande.

Bloggen reflekterar kring värdegrunden, lek, kreativitet, kritiskt tänkande och ett öppet förhållningssätt.

Workshops

Jag kan hålla ett flertal heldags eller halvdags workshops...

Att arbeta filosofiskt med förskolebarn 

En genomgång om "filosofi med barn, övning av hands-on aktiviteter, och reflektion om hur man kan arbeta med förskolans material.

En lyssnande miljö 

En presentation om "konsten att lyssna" med hands-on övningar som inspirerar hur man kan skapa en miljö som stimulerar lyssnande hos barn, vuxna, rummet och dokumentationen.

Lyssnande utomhus

En halvdag i skogen/naturen för att skapa gruppkänsla och stödja förmågan hos både barn och vuxna att lyssna på varandra och omgivningen.

Riskfylld Lek

En presentation om lek, risk och trygghet. Varför är det så viktig för barn att engagera sig i riskfylld lek. Hur skapar vi modiga miljöer som är så tryggt som nödvändig istället för så tryggt som möjligt. Inspiration från många delar av världen väcker samtal och reflektion.

Alla workshops kommer att skräddarsys för att bemöta era behov

Presentationer

Konsten att Lyssna

Som förskolepedagog är man väl medveten om att man som vuxen ska lyssna på barnen. Presentation ger inspiration om hur man kan blir bättre på att lyssna, samt hur man kan stödja barnen att lyssna på varandra.

Hela presentation är kopplade till förskolans läroplan med fokus på värdegrunden.

Filosofi med Förskolebarn

En presentation som introducerar deltagarna för filosofi utifrån en Reggio Emilia perspektiv. Det finns flera olika metoder och modeller - P4C, Sokratiska samtal, filosofi med barn - fokus är på hur kan vi bemöta barnens 100 språk med filosofi?

Vi kommer även att gå igenom hur man kan arbeta med filosofi enligt läroplanen.

Skräddarsyr en egen

Förslag inkludera...

Hur skapar man en demokratisk miljö?

Hur skapar man en miljö för risktagande lek?

Vad är Original Learning, och hur kopplas den till den svenska förskoleläroplan?

Inspiration från AnjiPlay

Hållbarhet i förskolan.

konsult

Vill du att din förskola ska arbeta filosofiskt med barnen? Behöver personalen kompetens eller stöd i att utveckla projekt i dialog med barnen, eller hur man skapar en demokratisk förskola? Vill ni ha stöd och inspiration för hur man kan utvecklas som förskola där individ och gruppdynamik går hand i hand?

Jag kan i sådana fall komma till er förskola för att stödja er i detta arbete. Hör av er så kan vi diskutera och skräddarsy ett schema som passar er.

Jag finns med denna film av Skolverket om Filosofiska Samtal - Tyvärr har den en tendens att vara borttagen från Youtube ibland

bottom of page