top of page
 • Skribentens bildSuzanne Axelsson

Lekarista

Uppdaterat: 14 sep. 2023

Jag tycker att det finns ett behov av att skolsystemet blir mer medvetet om hur lek är en del av lärande - jag tror att lek är mer självklart i förskolan men verkar som ett problem för skolan; och tyvärr är lekens status fortfarande låg, vilket innebär att förskolan ofta tvingas in i positioner för att försvara barns rätt att leka när kravet att skolifiera alla former av utbildning fortsätter att ta fart.

Med skolifiera menar jag det nuvarande systemiska tillvägagångssättet för skolor där barn memorerar fakta, för att testas, kräver att lärarna måste se till att barn är kapabla att göra detta. Skolor handlar sällan om att lära, mindre om att förstå – och tyvärr mest om att lära ut en läroplan och hitta strategier som underlättar undervisningen.

Jag skyller inte på lärarna (kanske vissa som misslyckas med att se barnen alls och gör att vissa barns skoltid upplevs som en mardröm) utan systemet.


Vi behöver fler människor som kan främja lekens betydelse som en del av lärande och välbefinnande, inte åtskilda från det. The Original Learning Approach har sitt fokus på just detta.

Ju mer jag tänker på lekens roll i Original Learning desto mer insåg jag att vi behöver en position inom utbildningssystemet som kan säkerställa att alla förstår värdet av lek – och omsätter den i handling.

Jag har stor respekt för playwork och playworkers (som startade i UK tillsammans med bygglekplatser), men själva principerna för playwork gör det till en svår kombination med utbildningssystemet, och väldigt ofta i strid med det (av ytterst förståeliga skäl) så jag känner att playworks magi och kraft kan inte påverka en förändring av utbildningssystemet. Det jag känner att vi behöver är att pedagogerna själva blir lekförespråkare – och under en dialog med svenska pedagoger i Lek Pågår digital meet up myntade jag begreppet lekarista som jag sedan översatte till playarista på engelska. En roll där leken är i fokus och kan informera pedagogiken – alltså inte separat utan som en del av den leklyhördhet som jag beskriver i Original Learning Approach.


En playarista

 • kan lägga märke till och identifierar lek

 • är kunnig om fördelarna med lek och hur den ansluter till pedagogik

 • kommunicerar om värdet av lek med kollegor, föräldrar och andra för att säkerställa att leken inte trängs undan på grund av akademisk oro hos vuxna.

 • stödjer kollegor att reflektera och agera kring hur man skapar och upprätthåller miljöer för lek; det fysiska utrymmet, och socialt/känslomässigt utrymme - när man ska ingripa och hur man undviker att störa.

 • stödjer kollegor för att säkerställa att det finns en rik mångfald av lekmöjligheter.

 • stödjer kollegor att se bortom normativa uppfattningar om lek och att övervinna fördomar som negativt påverkar leken så att alla barn kan få tillgång till lek

 • stödjer kollegor att övervinna rädslor för riskfylld lek

 • utformar en lekstrategi för verksamheten och ser till att den följs.

 • observerar, dokumenterar och analyserar lek för att skapa lekanpassade lärmiljöer.

 • fortsätter att forska om lek och hur pedagogiken flödar inom den.

Så jag vill erbjuda en kurs så att de som redan värderar lek kan finslipa sina färdigheter och kunskaper för att bättre kunna stödja kollegor samt föräldrar att ge adekvata lekmöjligheter för att öka välmående och lärande – livslångt lek och lärande.


Kursen kommer att omfatta

Hur lägger vi märke till lek? Hur kan vi identifiera lek från icke-lek (så att pedagogiken inte tar över, så att alla barn får tillgång till lek)

Kunskap om lekteorier och fördelar med lek. Transdisciplinär forskning. Ergonomi, neurovetenskap, psykologi och pedagogik

Att lära sig att kommunicera denna information med andra - (kräver att deltagarna gör powerpoints/presentationer för att öva på detta, och prata med varandra om lek, teori och fördelar i små grupper och stora grupper, och även gör lek, inte pedagogiska, observationer varje vecka )

Att hitta styrka att se på vårt eget sammanhang ärligt och inte hur vi vill att det ska vara, och hur man kan stödja pedagoger och föräldrar där. Vi tittar på våra egna utrymmen och hur de kan förbättras för lek. Funderar på hur rädslor och negativa attityder kan begränsa leken, och vilken typ av stöd behöver pedagoger för att övervinna detta

Utforska olika typer av lek och vilken typ av resurser, tid och utrymme barn behöver för att engagera sig i dem. Förkroppsligade kunskaper om lösa material, affordances, risk, rollekar, förundran, nyfikenhet.

Att undersöka partiskhet och lära sig mer om en bredare förståelse av lek utöver det normativa. ACEs (Adverse Childhood Experiences). Samt hur vi kan skydda barn lämpligt.

Djupare utforskande av riskfylld lek - fysiskt, känslomässigt, socialt och kognitivt risktagande.

Träna på att skriva lekstrategier som är hållbara för enskilda verksamheter.

Träna på olika observationstekniker, och olika sätt att dokumentera och hur man analyserar. Att tillsammans reflektera över hur de sedan kan anpassas till att göra positiva förändringar för lekens ekosystem.

Skapa en gemenskap där vi kan fortsätta att stötta varandra.


Jag tycker att tre 10-veckorskurser är det bästa alternativet...


 1. en introduktionskurs: där allt ovanstående tas upp på bas nivå.

 2. kurs för fördjupning. Den andra kursen fördjupar vår förståelse för inkluderande lek, hur vi observerar, dokumenterar och planera.

 3. Lek Pågår kurs. Den tredje kursen fokuserar på hur man blir en lek-lyhörd pedagog, hur utformar vi utrymmen för lek och pedagogik och vilken typ av material som kommer att stödja leken så att pedagogiken flödar naturligt.


Jag tycker att det är viktigt att leken utforskas fullt ut innan vi går in i hur pedagogik och lek vävs samman. För att börja kurs 2 måste du ha gått kurs 1 och för att börja kurs 3 måste du ha deltagit i kurs 2. Det beror på att de bygger på varandra.

Dessa kurser kommer att starta 2024, och 2025 kommer jag att erbjuda påbyggnadskurser där lekaristor på nivå tre kan fortsätta att fördjupa sina kunskaper om att vara lek-lyhörda och stödja andra att vara lek-lyhörda - de kommer att vara individuella presentationer/workshops/dialoger som ett sätt att upprätthålla och ge näring åt våra roller som lekaristor.


Under resten av året kommer jag att sätta ihop introduktionskursen - den preliminära idén är ett 3 timmars digitalt möte en gång i veckan, förväntad lekobservation/dokumentationsläxa varje vecka, deltagarna förväntas göra 2 minipresentationer (en gång individuellt en gång som en team) och obligatorisk läsning. Du måste alltså kunna binda dig till minst 10 timmar i veckan under de 10 veckorna.

Priser har jag ännu inte räknat ut, då jag vill göra detta överkomligt, men även möjligt för mig att kunna betala räkningarna. Tanken är inte att bli rik, utan att ha råd att vara lekaktivist.


Mitt mål är att ha minst tre kohorter av lekarista-introduktionskurser samtidigt - så att de kan tidsbestämmas för komfort i Australien/östra Asien, Europa/Afrika/Västasien och Syd/Nord Amerika. Jag kommer också att erbjuda ett fjärde alternativ på svenska.57 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentarer


bottom of page